מניות ארביטראז׳

i_gold_banner
אביליטיABIL - -0.36 - - 1.37%
אלוטALLT - -9.96 - + 0.61%
אודיוקודסAUDC - -28.44 - + 1.28%
בי קומיונקיישנסBCOM - -2.19 - - 1.71%
ביולייןBLRX - -2.32 - - 0.91%
ביוטייםBTX - -0.92 - - 7.08%
בריינסווייBWAY - -6.38 - - 1.24%
קמטקCAMT - -18.75 - + 0.59%
כן פייט ביופרמהCANF - -1.85 - - 2.11%
סלקוםCEL - -4.62 - - 0.22%
קומפיוגןCGEN - -13.09 - + 4.18%
סים קומרשייל-סCMCT - -11.11 - + 4.03%
אלומייELLO - -33.00 - + 3.09%
אלביט מערכותESLT - -121.22 - - 0.79%
אבוג'ןEVGN - -3.68 - + 9.29%
פורמולה מערכותFORTY - -78.90 - - 0.82%
פורסייטFRSX - -1.27 - + 8.56%
גילתGILT - -6.18 - + 3.08%
כילICL - -4.58 - + 1.10%
אינטרנט זהבIGLD - -12.00 - - 15.87%
קנוןKEN - -25.39 - + 2.65%
קמהדעKMDA - -6.72 - - 0.44%
כיטוב פארמהKTOV - -4.20 - - 1.06%
לייבפרסוןLPSN - -57.56 - + 3.70%
מדליMCC - -29.25 - + 6.46%
מדיגוסMDGS - -1.87 - + 0.81%
מג'יקMGIC - -15.91 - + 1.86%
מיי סייזMYSZ - -1.28 - + 1.18%
נייסNICE - -241.98 - + 1.44%
ננו דיימנשןNNDM - -7.45 - + 16.41%
נובהNVMI - -65.79 - + 0.94%
אופטיבייסOBAS - -11.10 - + 12.01%
אופקו הלת'OPK - -4.70 - - 3.59%
אורמת טכנוORA - -76.78 - - 0.60%
אורמד פארמORMP - -4.34 - + 11.28%
פריון נטוורקPERI - -7.72 - + 1.55%
פננטפארקPFLT - -10.95 - + 1.20%
פרוטליקסPLX - -3.47 - + 1.17%
פוינטרPNTR - -15.27 - - 1.16%
פריגוPRGO - -48.40 - + 0.92%
פלוריסטםPSTI - -10.60 - + 0.96%
פרטנרPTNR - -4.87 - + 1.25%
רדהילRDHL - -8.70 - - 1.36%
סאפיינסSPNS - -28.46 - + 3.23%
תאת טכנוTATT - -4.49 - + 0.56%
טבעTEVA - -9.99 - + 3.47%
טאוארTSEM - -25.82 - + 0.60%
אקס טי אלXTLB - -2.42 - + 0.83%
דלק קבוצהDGRLY - -3.40 - + 4.94%
אלרוןELRNF - -3.20 - - 2.88%
נייר חדרהHAIPF - -30.00 - - 28.57%
רובוגרופROBOF - -1.55 - + 14.81%
תפרוןTFRFF - -1.09 - + 10.10%

תוכן מקודם