מניות ארביטראז׳

i_gold_banner
אביליטיABIL - -0.36 - - 1.37%
אלוטALLT - -15.03 - - 0.07%
אודיוקודסAUDC - -34.31 - - 4.69%
בי קומיונקיישנסBCOM - -2.19 - - 1.71%
ביולייןBLRX - -3.04 - + 6.29%
ביוטייםBTX - -9.62 - - 1.13%
בריינסווייBWAY - -8.20 - + 0.61%
קמטקCAMT - -39.27 - - 0.05%
כן פייט ביופרמהCANF - -1.57 - + 0.64%
סלקוםCEL - -3.77 - + 3.86%
קומפיוגןCGEN - -6.55 - + 5.47%
סים קומרשייל-סCMCT - -8.95 - + 2.17%
אלומייELLO - -30.76 - + 0.16%
אלביט מערכותESLT - -145.60 - + 0.07%
אבוג'ןEVGN - -2.71 - - 1.81%
פורמולה מערכותFORTY - -106.50 - + 2.89%
פורסייטFRSX - -2.92 - + 0.34%
גילתGILT - -8.42 - - 1.86%
כילICL - -8.19 - - 0.61%
אינטרנט זהבIGLD - -20.00 - - 0.01%
קנוןKEN - -40.80 - - 0.49%
קמהדעKMDA - -5.56 - + 2.96%
כיטוב פארמהKTOV - -4.17 - + 2.21%
לייבפרסוןLPSN - -53.45 - - 6.69%
מדליMCC - -28.31 - + 1.40%
מדיגוסMDGS - -1.51 - - 1.31%
מג'יקMGIC - -21.10 - + 1.30%
מיי סייזMYSZ - -1.19 - - 0.82%
נייסNICE - -280.05 - + 1.43%
ננו דיימנשןNNDM - -5.73 - - 1.88%
נובהNVMI - -101.41 - - 0.83%
אופטיבייסOBAS - -10.92 - - 2.85%
אופקו הלת'OPK - -3.70 - - 0.54%
אורמת טכנוORA - -71.19 - + 0.49%
אורמד פארמORMP - -22.38 - + 1.18%
פריון נטוורקPERI - -22.72 - + 3.46%
פננטפארקPFLT - -13.26 - - 0.15%
פרוטליקסPLX - -1.17 - - 1.68%
פוינטרPNTR - -15.27 - - 1.16%
פריגוPRGO - -45.79 - + 0.07%
פלוריסטםPSTI - -2.99 - + 9.52%
פרטנרPTNR - -4.36 - + 0.48%
רדהילRDHL - -5.71 - - 2.06%
סאפיינסSPNS - -33.45 - - 1.47%
תאת טכנוTATT - -6.58 - + 2.33%
טבעTEVA - -10.14 - + 0.10%
טאוארTSEM - -31.12 - - 0.67%
אקס טי אלXTLB - -3.81 - - 5.46%
דלק קבוצהDGRLY - -3.25 - - 4.41%
אלרוןELRNF - -4.40 - + 10.00%
נייר חדרהHAIPF - -66.45 - - 7.86%
רובוגרופROBOF - -0.62 - + 10.71%
תפרוןTFRFF - -7.36 - + 0.16%

תוכן מקודם