מניות ארביטראז׳

ביולייןBLRX 1,345.70% 17.200.66 - 0.75%
כן פייט ביופרמהCANF 959.88% 3.703.14 23.33% 0.16%
אינטרנט זהב-שIGLD 878.90% 750.0019.78 - - 0.94%
פורסייטFRSX 491.56% 13.801.10 - - 2.24%
פרטנרPTNR 10.60% 2,192.006.61 - - 1.64%
פורמולה מערכותFORTY 3.20% 26,090.0072.55 0.04% 1.38%
אלוטALLT 2.42% 776.402.13 - 0.89% -
אורמד פארמORMP 2.21% 855.102.35 12.34% 0.86%
נובהNVMI 1.18% 86,370.00235.91 3.92% 0.44%
קמטקCAMT 0.99% 43,000.00117.00 3.14% 1.29%
טבעTEVA 0.74% 6,370.0017.34 0.97% 0.70%
אלומייELLO 0.69% 4,976.0013.50 - 1.89% 0.75%
בריינסווייBWAY 0.56% 1,170.006.34 - 0.68% 1.60%
טאוארTSEM 0.46% 14,320.0038.77 0.49% - 0.46%
אודיוקודסAUDC 0.17% 3,707.0010.01 - 0.16% - 1.13%
מג''יקMGIC 0.17% 3,968.0010.71 0.84% - 0.37%
אלביט מערכותESLT 0.09% 67,000.00180.70 - 2.63% - 2.88%
תאת טכנוTATT 0.08% 5,596.0015.09 3.63% - 2.65%
סאפיינסSPNS 0.05% 12,520.0033.61 2.71% - 1.01%
קמהדעKMDA 0.04% 1,898.005.12 1.61% - 3.83%
נייסNICE - 0.12% 64,290.00173.13 - 2.74% - 0.60%
אורמת טכנוORA - 0.20% 27,660.0074.48 - 0.90% - 1.27%
אקס טי אלXTLB - 0.29% 8.302.23 - 2.35% 3.72%
קנוןKEN - 0.39% 9,300.0024.96 1.82% 0.04%
פריון נטוורקPERI - 0.40% 3,279.008.77 - 0.67% - 0.90%
אייסיאלICL - 0.62% 1,688.004.53 - 1.46% - 1.84%
גילתGILT - 0.79% 1,979.005.29 - 0.60% - 0.56%
אבוג''ןEVGN - 0.86% 247.300.66 - 3.21% 0.20%
אופקו הלת''OPK - 1.33% 489.001.30 2.52% - 0.38%
קומפיוגןCGEN - 1.77% 751.901.99 - 3.43% - 2.45%
לייבפרסוןLPSN - 2.43% 224.800.59 - 7.87% - 2.07%
אלרוןELRNF - 5.27% 501.501.28 - 0.34% 6.67%
קריאטיב מדיהCMCT - 10.54% 1,199.002.89 - - 0.34%
ליניאג תרפיוטיקBTX - -0.21 - 0.05%
מדיגוסMDGS - -2.36 - 8.28%
מיי סייזMYSZ - -2.85 - - 3.39%
ננו דיימנשןNNDM - -2.39 - - 2.05%
אופטיבייסOBAS - -12.59 - 3.79%
פננטפארק-סPFLT - -11.39 - 0.09%
פרוטליקסPLX - -1.17 - - 0.85%
פריגוPRGO - -27.47 - - 1.33%
פלוריPSTI - -1.00 - - 2.91%
רדהילRDHL - -0.40 - - 2.80%
אינפיניהHAIPF - -101.24 - 15.05%
רובוגרופROBOF - -0.25 - - 3.85%
תפרוןTFRFF - -5.45 - 2.83%

Labels

תוכן שיווקי