התחברות

מניות ארביטראז׳

פוינטרPNTR + 0.04% 5,350.0015.27 - - 1.16%
אביליטיABIL - 161.800.51 + 24.37% + 3.80%
אלוטALLT - 2,679.007.56 + 0.64% -
אודיוקודסAUDC - 6,448.0018.18 + 3.25% + 0.11%
בי קומיונקיישנסBCOM - 431.801.25 - 0.96% + 2.34%
ביולייןBLRX - 65.002.74 - 1.52% + 2.24%
ביוטייםBTX - -0.92 - - 7.08%
בריינסווייBWAY - 1,503.008.80 - 4.51% - 3.19%
קמטקCAMT - 3,599.009.95 + 1.04% - 1.29%
כן פייט ביופרמהCANF - 26.602.32 + 0.38% + 7.07%
סלקוםCEL - 911.002.54 - 1.90% - 2.31%
קומפיוגןCGEN - 1,423.004.05 + 1.72% - 1.70%
סים קומרשייל-סCMCT - 8,814.0014.63 - - 0.68%
אלומייELLO - 4,237.0011.54 - 0.91% - 2.70%
אלביט מערכותESLT - 58,640.00166.14 - - 0.25%
אבוג'ןEVGN - 574.501.64 - 0.79% + 0.14%
פורמולה מערכותFORTY - 24,030.0067.70 + 0.97% - 0.07%
פורסייטFRSX - 107.001.47 + 8.30% + 3.19%
גילתGILT - 2,895.008.15 - 0.99% - 2.16%
כילICL - 1,670.004.72 + 1.21% + 0.43%
אינטרנט זהבIGLD - 6,433.0015.81 - 0.40% - 14.45%
קנוןKEN - 7,667.0021.55 - 0.30% - 1.38%
קמהדעKMDA - 1,756.005.04 - 1.18% + 0.20%
כיטוב פארמהKTOV - 264.700.74 - 4.06% + 2.78%
לייבפרסוןLPSN - 14,050.0039.20 + 1.74% - 1.30%
מדליMCC - 835.102.39 - - 4.02%
מדיגוסMDGS - 31.601.82 + 0.32% + 4.00%
מג'יקMGIC - 3,229.009.06 + 2.41% - 0.33%
מיי סייזMYSZ - 164.200.44 - - 0.07%
נייסNICE - 54,130.00149.68 - 0.39% - 2.04%
ננו דיימנשןNNDM - 28.700.35 + 9.13% - 1.53%
נובהNVMI - 11,620.0032.31 + 2.11% - 0.80%
אופטיבייסOBAS - 4,362.0011.91 + 0.83% + 1.78%
אופקו הלת'OPK - 724.502.07 + 1.26% -
אורמת טכנוORA - 25,850.0074.10 + 0.19% + 1.34%
אורמד פארמORMP - 1,145.003.14 - 0.26% + 0.64%
פריון נטוורקPERI - 1,652.004.69 + 5.22% - 0.85%
פננטפארקPFLT - 3,892.0011.44 - - 0.78%
פרוטליקסPLX - 64.600.18 - 1.82% - 0.17%
פריגוPRGO - 19,110.0053.93 + 2.14% + 0.22%
פלוריסטםPSTI - 1,265.003.66 - 1.02% - 0.81%
פרטנרPTNR - 1,584.004.59 + 0.89% + 3.15%
רדהילRDHL - 226.306.09 + 1.16% - 1.62%
סאפיינסSPNS - 7,125.0019.74 - 0.24% - 1.00%
תאת טכנוTATT - 1,717.004.81 - 0.52% - 3.02%
טבעTEVA - 2,588.006.95 + 9.29% - 0.29%
טאוארTSEM - 7,745.0021.84 + 4.66% - 0.05%
אקס טי אלXTLB - 5.301.67 - + 19.84%
דלק קבוצהDGRLY - 45,130.0012.90 + 2.38% + 0.08%
אלרוןELRNF - 509.001.49 - 1.81% - 5.10%
נייר חדרהHAIPF - -48.85 - - 15.99%
רובוגרופROBOF - 141.000.25 - - 54.91%
תפרוןTFRFF - 443.601.22 - - 3.17%

תוכן מקודם