מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1658.03 0.79 1|2018-09-28
ת"א-35 אוקטובר 1658.36 1.25 1|2018-10-26
ת"א-35 נובמבר טרם נקבע 1|2018-11-30
ת"א-35 שבוע נוכחי 1657.86 0.96 1|2018-09-21
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2018-09-28
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2018-10-26
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2018-11-30
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2018-09-28
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2018-10-26
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2018-11-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001640 SEP-T35 2238 12.58 4624 82402033
P 001640 SEP-T35 413 -27.67 2098 82402645
C 001650 SEP-T35 1521 15.05 10181.5 82430299
P 001650 SEP-T35 724 -21.81 5698.8 82430943
C 001660 SEP-T35 1001 17.9 8354.3 82402041
P 001660 SEP-T35 1193 -16.86 6560.4 82402652
C 001670 SEP-T35 644 21.51 5173.1 82430307
P 001670 SEP-T35 1827 -12.96 5455.5 82430950
C 001680 SEP-T35 382 21.66 2284.4 82402058
P 001680 SEP-T35 2509 -13.33 1659.4 82402660