מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1531.77 1.06 1|2019-01-25
ת"א-35 פברואר 1532.46 2.38 1|2019-02-22
ת"א-35 מרץ 1532.76 3.83 1|2019-03-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2019-01-25
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2019-02-22
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2019-03-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2019-01-25
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2019-02-22
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2019-03-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001510 JAN-T35 2570 48.64 2624.8 82555327
P 001510 JAN-T35 390 -66.44 1099.3 82555988
C 001520 JAN-T35 1790 56.33 5127.4 82522889
P 001520 JAN-T35 610 -61.25 2138 82523515
C 001530 JAN-T35 1150 65.95 5048.9 82555319
P 001530 JAN-T35 960 -55.08 3842.4 82555970
C 001540 JAN-T35 680 78.48 4139.8 82522871
P 001540 JAN-T35 1500 -48.45 4433.2 82523507
C 001550 JAN-T35 400 102.02 3102.8 82555301
P 001550 JAN-T35 2210 -43.87 1754.2 82555962