מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מרץ 1505.72 1.22 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1506.40 1.73 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1502.55 22.94 1|2018-05-25
ת"א-35 שבוע הבא 1505.47 1.07 1|2018-03-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001490 MAR-T35 2252 12.77 3641.3 82241803
P 001490 MAR-T35 649 -25.14 1825 82242413
C 001500 MAR-T35 1581 13.09 4730.1 82214289
P 001500 MAR-T35 970 -23.74 4589 82214883
C 001510 MAR-T35 1058 11.37 3724.1 82241795
P 001510 MAR-T35 1450 -19.35 3219.4 82242405
C 001520 MAR-T35 679 10.23 1992.5 82214438
P 001520 MAR-T35 2081 -15.27 3034 82215039
C 001530 MAR-T35 414 6.43 965 82241787
P 001530 MAR-T35 2823 -13.46 1465.4 82242397