מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מרץ טרם נקבע 1|2019-03-29
ת"א-35 אפריל טרם נקבע 1|2019-04-26
ת"א-35 מאי טרם נקבע 1|2019-05-31
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2019-03-29
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2019-04-26
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2019-05-31
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2019-03-29
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2019-04-26
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2019-05-31
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001500 MAR-T35 2682 82591710
P 001500 MAR-T35 390 82592296
C 001510 MAR-T35 1915 82618224
P 001510 MAR-T35 575 82618836
C 001520 MAR-T35 1198 82591728
P 001520 MAR-T35 842 82592304
C 001530 MAR-T35 615 82618372
P 001530 MAR-T35 1265 82618984
C 001540 MAR-T35 260 82591736
P 001540 MAR-T35 1895 82592312