מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יולי 1544.43 0.93 1|2018-07-27
ת"א-35 אוגוסט 1544.30 2.42 1|2018-08-31
ת"א-35 ספטמבר 1545.53 3.42 1|2018-09-28
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2018-07-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2018-08-31
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2018-09-28
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2018-07-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2018-08-31
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2018-09-28
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001520 JUL-T35 2636 -11.69 1572.2 82332297
P 001520 JUL-T35 175 2.94 537.2 82332883
C 001530 JUL-T35 1725 -18.36 4186.6 82367681
P 001530 JUL-T35 290 2.84 1145.6 82368291
C 001540 JUL-T35 963 -24.77 5192.6 82332305
P 001540 JUL-T35 521 6.54 3174.8 82332891
C 001550 JUL-T35 454 -34.58 3226.1 82367699
P 001550 JUL-T35 1020 13.21 4366.7 82368309
C 001560 JUL-T35 200 -41.18 1318 82332313
P 001560 JUL-T35 1768 14.58 4358.4 82332909