מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מאי 1565.05 1.53 1|2019-05-31
ת"א-35 יוני 1564.55 1.78 1|2019-06-28
ת"א-35 יולי 1562.53 1.63 1|2019-07-26
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2019-05-31
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2019-06-28
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2019-07-26
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2019-05-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2019-06-28
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2019-07-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001550 MAY-T35 2153 -41.24 3298.8 82678046
P 001550 MAY-T35 627 45.81 4651 82678665
C 001560 MAY-T35 1460 -47.88 4066.6 82645201
P 001560 MAY-T35 907 54.25 8923.2 82645847
C 001570 MAY-T35 904 -54.66 9749.3 82678053
P 001570 MAY-T35 1345 68.55 15948.9 82678673
C 001580 MAY-T35 477 -63.81 6270.7 82645193
P 001580 MAY-T35 1961 77.31 8161.9 82645839
C 001590 MAY-T35 250 -67.66 2166.5 82678061
P 001590 MAY-T35 2743 75.16 5118.6 82678681