מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מאי 1515.75 1.06 1|2018-05-25
ת"א-35 יוני 1515.70 1.25 1|2018-06-29
ת"א-35 יולי 1516.30 1.67 1|2018-07-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2018-06-29
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2018-07-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2018-07-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001500 MAY-T35 1244 -34.87 9228.7 82269622
P 001500 MAY-T35 60 7.14 3373.3 82270224
C 001510 MAY-T35 425 -58.41 7097.6 82304692
P 001510 MAY-T35 243 48.17 9921.9 82305277
C 001520 MAY-T35 31 -91.32 1200 82269770
P 001520 MAY-T35 830 72.92 9202.4 82270372
C 001530 MAY-T35 8 -93.6 235.9 82304700
P 001530 MAY-T35 1836 46.41 4371.9 82305285
C 001540 MAY-T35 3 -91.18 44.8 82269788
P 001540 MAY-T35 2916 33.52 2441.2 82270380