קרנות נאמנות

i_gold_banner
בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
(0A) PTF משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי118.48118.48 - 0.07% + 4.64%
0A) PTF) אג"ח ממשלתי כללי155.03155.03 + 0.08% + 3.23%
MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים100.03100.03 + 0.27% -
MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות138.91138.91 + 0.08% + 3.27%
MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח118.30118.30 - 0.17% + 4.89%
MTF מחקה 00 מק"מ110.88110.88 0% - 0.08%
MTF מחקה 00 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים106.93106.93 + 0.16% + 0.66%
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי113.62113.62 + 0.12% + 3.61%
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות134.69134.69 - 0.01% + 8.56%
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים104.75104.75 + 0.02% + 6.03%
MTF מחקה‏ 00 שקליות ריבית משתנה ממשלתיות112.43112.43 0% + 0.51%

תוכן מקודם