קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
MTF מחקה‏ (00) תל בונד-צמודות 1-3 112.14112.14 - 0.01% 6.49%
MTF מחקה‏ (00) תל בונד-שקלי 1-3114.54114.54 - 0.01% 6.50%
הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)109.97109.97 - 0.04% 7.19%
הראל מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3106.86106.86 - 0.02% 6.53%
הראל מחקה (0A) אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)101.26101.26 0% 5.36%
קסם KTFי (00) All-Bond -ריבית משתנה116.15116.15 0.02% 4.03%
תכלית TTF י(00) תל בונד-צמודות 1-3107.83107.83 - 0.01% 6.60%
תכלית TTF י(00) תל בונד-שקלי 1-34,264.924,264.92 - 0.01% 6.53%
.I.B.I מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים111.49111.49 - 0.07% 4.08%
.I.B.I מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר144.08144.08 - 0.07% 7.23%
.I.B.I מחקה (00) תל בונד שקלי157.83157.83 - 0.09% 5.06%

Labels

תוכן שיווקי