התחברות

קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניות95.6495.64 0% - 0.06%
אי.בי.אי. (00) מק"מ119.96119.96 - 0.02% - 0.25%
אי.בי.אי. (00) שקל קצר114.57114.57 - 0.01% - 0.97%
אי.בי.אי. (00)(!) ריבית משתנה126.76126.76 + 0.01% - 1.27%
אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס129.92129.92 + 0.03% + 0.67%
איביאי 00 שקלים ללא מניות388.98388.98 - 0.03% + 3.66%
איילון (00) שקלית 2+ שנים151.96151.96 - 0.05% + 4.02%
איילון (0B) שקל ואג"ח מדורגות124.29124.29 - 0.05% + 6.19%
איילון (1A) שקלית פלוס218.10218.10 + 0.11% + 4.09%
אילים (0A) חסכון שקלי עד שנתיים109.11109.11 + 0.03% - 0.50%
אילים (1A) שקלית מנוהלת465.44465.44 - 0.03% + 1.92%

תוכן מקודם