קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
FOREST (י0B)(!) אג"ח ללא מניות98.7898.78 + 0.09% -
FOREST 1B 10/90103.96103.96 + 0.14% - 0.46%
FOREST 1B אג"ח !187.34187.34 + 0.16% - 0.86%
FOREST 20/80 2B115.78115.78 + 0.20% - 0.58%
Forest 3B עיטם !225.60225.60 + 0.26% - 0.85%
ISP Asset Management 1B 10/90116.31116.31 + 0.09% + 8.13%
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות111.00111.00 + 0.11% - 0.36%
אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30%212.42212.42 + 0.16% - 0.47%
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10%100.73100.73 + 0.15% - 2.50%
אדמונד דה רוטשילד (2B) SELECT עד 30% מניות110.20110.20 + 0.20% - 2.07%
אדמונד דה רוטשילד (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט102.64102.64 - 0.25% - 2.26%

תוכן מקודם