קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
איילון (0A) שקלית מדינה ללא מניות95.4395.43 + 0.03% + 0.90%
קסם אקטיב (0A) אגח מדינה ללא מניות104.68104.68 - 0.07% - 1.68%
קסם אקטיב (1A) אגח מדינה + 10%117.76117.76 + 0.04% - 1.83%
0A) FOREST) אגם - אג"ח מדינה 162.71162.71 - 0.02% - 0.14%
אביב (00) אג"ח מדינה ללא מניות כשרה98.1198.11 - 0.04% -
אי.בי.אי. (00) ממשלתי שקלי קצר פלוס115.43115.43 0% + 1.06%
אי.בי.אי. (00) מק"מ119.44119.44 + 0.04% + 0.69%
אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות1,230.881,230.88 - 0.05% - 1.31%
אי.בי.אי. (00)(!) מדינה צמוד ללא מניות144.13144.13 0% + 0.47%
אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה109.06109.06 - 0.07% - 0.17%
אי.בי.אי. (1A) מדינה +10%134.91134.91 + 0.01% - 0.64%

Labels

תוכן שיווקי