קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
3B) FOREST) עיטם 276.48276.48 + 0.46% + 2.66%
FOREST (י0B)(!) אג"ח ללא מניות106.18106.18 + 0.26% - 0.75%
FOREST 1B 10/90115.34115.34 + 0.32% + 0.18%
FOREST 1B אג"ח !210.82210.82 + 0.32% + 0.69%
FOREST 20/80 2B133.68133.68 + 0.37% + 0.66%
FOREST י(2A) סלקט 15/85156.38156.38 + 0.27% + 1.63%
FOREST י(2B) סלקט 25/75126.18126.18 + 0.33% + 2.50%
Gse Spotי (2B) 20/8097.3497.34 + 0.55% -
ISP Asset Management (0B) אג"ח ללא מניות100.40100.40 + 0.34% - 3.73%
ISP Asset Management (2B) 20/80105.77105.77 + 0.64% - 2.55%
ISP Asset Management 1B 10/90122.97122.97 + 0.47% - 2.87%

Labels

תוכן שיווקי