התחברות

קרנות נאמנות

בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
אי.בי.אי. (00) כספית פטורה134.84134.84 + 0.01% + 0.24%
איילון (00) כספית102.28102.28 + 0.01% + 0.23%
אלטשולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה124.06124.06 0% + 0.13%
אנליסט (00) כספית338.01338.01 + 0.01% + 0.28%
אנליסט (00) כספית ללא נע"מ101.00100.90 + 0.01% + 0.36%
הראל (00) כספית מגמת ריבית100.55100.55 0% + 0.50%
הראל (00) כספית ניהול נזילות1,001.311,000.61 0% -
הראל (00) כספית שקלית100.70100.70 + 0.01% + 0.27%
הראל (00) פק"מ כספית109.68109.68 + 0.01% + 0.28%
הראל (0D) כספית דולרית3,089.243,089.24 - 0.18% - 2.60%
הראל (0D) כספית נקובה ב-$110.01110.01 + 0.76% - 1.39%

תוכן מקודם