כללביט אגח א

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער123.07
% שינוי-0.26
שינוי באג׳-0.32
נכון ל:08/12/2020, 11:38 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1097138

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס123.39
שער פתיחה123.39
שער אחרון123.07
נמוך יומי123.07
גבוה יומי123.07
סטיית תקן5.92

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.48
פארי119.83
מח"מ0.80
מקדם תשואה1.24
זמן סופי לפדיון0.81
סיווגצמוד
תאריך הנפקה05/25/2006
תאריך פדיון06/01/2021
ריבית תקופתית4.89
ריבית שנתית4.89
מס ליחידים20.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום06/01/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
05/11/202105/11/20214.89%ריבית
05/11/202105/11/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-55.62
מכפיל הון-12.18
תשואה על ההון העצמי21.90
מכפיל מכירות0.12

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם