בינל הנפק התח כ

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער108.27
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 09:54 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1121953

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס108.27
שער פתיחה108.27
שער אחרון108.27
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן8.55

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.40
פארי107.43
מח"מ0.46
מקדם תשואה2.15
זמן סופי לפדיון0.47
סיווגצמוד
תאריך הנפקה12/27/2010
תאריך פדיון01/28/2021
ריבית תקופתית3.10
ריבית שנתית3.10
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום01/28/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/28/202101/28/20213.1%ריבית
01/28/202101/28/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח188.51
מכפיל הון5.98
תשואה על ההון העצמי3.17
מכפיל מכירות76.33

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם