בינל הנפק התח כ

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער109.09
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:12/03/2020, 05:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1121953

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/28/202101/28/20213.1%ריבית
01/28/202101/28/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם