ממשלתי שקלי 0122

שער110.95
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1123272

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס110.95
שער פתיחה110.95
שער אחרון110.95
נמוך יומי110.91
גבוה יומי110.95
סטיית תקן0.77

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי102.16
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.64
זמן סופי לפדיון1.60
סיווגשקלי
תאריך הנפקה04/03/2011
תאריך פדיון01/31/2022
ריבית תקופתית5.52
ריבית שנתית5.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/21/202101/21/20215.52%ריבית
01/21/202201/21/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם