אגוד הנפק התח יט

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק אגוד
שער107.13
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:08/12/2020, 12:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1124080

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס107.12
שער פתיחה107.12
שער אחרון107.13
נמוך יומי107.12
גבוה יומי107.15
סטיית תקן7.10

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.65
פארי103.90
מח"מ0.89
מקדם תשואה1.12
זמן סופי לפדיון0.90
סיווגצמוד
תאריך הנפקה07/05/2011
תאריך פדיון07/04/2021
ריבית תקופתית4.15
ריבית שנתית4.15
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום07/04/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
06/23/202106/23/20214.15%ריבית
06/23/202106/23/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-16.84
מכפיל הון6.42
תשואה על ההון העצמי-38.14
מכפיל מכירות0.74

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם