ממשלתי שקלי 0323

שער112.36
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1126747

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס112.36
שער פתיחה112.36
שער אחרון112.36
נמוך יומי112.30
גבוה יומי112.36
סטיית תקן1.35

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.99
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.38
זמן סופי לפדיון2.76
סיווגשקלי
תאריך הנפקה08/08/2012
תאריך פדיון03/31/2023
ריבית תקופתית4.25
ריבית שנתית4.25
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/21/202103/21/20214.25%ריבית
03/21/202303/21/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם