ירושלים הנ נד 10

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק ירושלים
שער102.93
% שינוי0.21
שינוי באג׳0.22
נכון ל:08/12/2020, 10:23 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1127414

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס102.71
שער פתיחה102.71
שער אחרון102.93
נמוך יומי102.90
גבוה יומי102.93
סטיית תקן6.60

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.23
פארי101.40
מח"מ0.88
מקדם תשואה1.14
זמן סופי לפדיון0.88
סיווגצמוד
תאריך הנפקה12/24/2012
תאריך פדיון06/30/2021
ריבית תקופתית1.20
ריבית שנתית2.40
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום12/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/20/202012/20/20201.2%ריבית
06/20/202106/20/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח98.89
מכפיל הון1.71
תשואה על ההון העצמי1.73
מכפיל מכירות0.88

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם