ירושלים הנ אגח ט

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק ירושלים
שער105.59
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.07
נכון ל:14.06.2021, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1127422

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/12/202121/12/20212%ריבית
21/12/202121/12/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם