ממשלתי משתנה 1121

שער99.99
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01/21/2021, 05:41 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גילון חדשמספר נייר:1127646

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
02/21/202102/21/20210.01%ריבית
11/21/202111/21/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם