ממשלתי משתנה 1121

שער100.01
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:26.07.2021, 17:40
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גילון חדשמספר נייר:1127646

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
20/08/202120/08/20210%ריבית
21/11/202121/11/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם