ממשלתי שקלי 0324

שער114.17
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1130848

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס114.17
שער פתיחה114.17
שער אחרון114.17
נמוך יומי114.11
גבוה יומי114.19
סטיית תקן2.00

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.87
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.28
זמן סופי לפדיון3.77
סיווגשקלי
תאריך הנפקה12/29/2013
תאריך פדיון03/31/2024
ריבית תקופתית3.75
ריבית שנתית3.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/21/202103/21/20213.75%ריבית
03/21/202403/21/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם