אגוד הנפק אגח ז

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק אגוד
שער102.47
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 09:54 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1131762

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס102.47
שער פתיחה102.47
שער אחרון102.47
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן2.73

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.75
פארי101.08
מח"מ0.63
מקדם תשואה1.59
זמן סופי לפדיון0.63
סיווגשקלי
תאריך הנפקה03/26/2014
תאריך פדיון03/29/2021
ריבית תקופתית2.95
ריבית שנתית2.95
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/29/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/16/202103/16/20212.95%ריבית
03/16/202103/16/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-13.63
מכפיל הון5.20
תשואה על ההון העצמי-38.14
מכפיל מכירות0.60

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם