כללביט אגח ז

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער106.38
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 12:11 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1132950

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס106.38
שער פתיחה106.38
שער אחרון106.38
נמוך יומי106.38
גבוה יומי106.40
סטיית תקן14.77

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.50
פארי99.81
מח"מ3.27
מקדם תשואה0.31
זמן סופי לפדיון3.39
סיווגצמוד
תאריך הנפקה07/16/2014
תאריך פדיון12/31/2023
ריבית תקופתית1.16
ריבית שנתית2.32
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום12/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/20/202012/20/20201.16%ריבית
12/20/202312/20/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-939.77
מכפיל הון-205.79
תשואה על ההון העצמי21.90
מכפיל מכירות2.04

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם