כללביט אגח ח

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער107.22
% שינוי-0.18
שינוי באג׳-0.19
נכון ל:08/12/2020, 12:12 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1132968

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס107.41
שער פתיחה107.41
שער אחרון107.22
נמוך יומי107.22
גבוה יומי107.41
סטיית תקן13.29

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.26
פארי99.66
מח"מ2.29
מקדם תשואה0.44
זמן סופי לפדיון2.39
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/16/2014
תאריך פדיון01/01/2023
ריבית תקופתית2.07
ריבית שנתית4.14
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/20/202012/20/20202.07%ריבית
01/01/202301/01/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,220.75
מכפיל הון-267.32
תשואה על ההון העצמי21.90
מכפיל מכירות2.65

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם