בינל הנפק אגח ח

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער101.93
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:08/12/2020, 12:53 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1134212

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס101.90
שער פתיחה101.90
שער אחרון101.93
נמוך יומי101.90
גבוה יומי101.93
סטיית תקן3.01

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.05
פארי101.12
מח"מ0.42
מקדם תשואה2.35
זמן סופי לפדיון0.42
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/12/2015
תאריך פדיון01/13/2021
ריבית תקופתית1.95
ריבית שנתית1.95
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/13/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/03/202101/03/20211.95%ריבית
01/03/202101/03/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח235.50
מכפיל הון7.47
תשואה על ההון העצמי3.17
מכפיל מכירות95.36

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם