כללביט אגח י

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער109.81
% שינוי-0.08
שינוי באג׳-0.09
נכון ל:08/12/2020, 12:37 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1136068

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס109.90
שער פתיחה109.90
שער אחרון109.81
נמוך יומי109.81
גבוה יומי109.90
סטיית תקן15.79

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.41
פארי100.10
מח"מ3.73
מקדם תשואה0.27
זמן סופי לפדיון3.97
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/23/2015
תאריך פדיון07/31/2024
ריבית תקופתית1.96
ריבית שנתית3.92
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/19/202101/19/20211.96%ריבית
07/19/202407/19/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-2,554.19
מכפיל הון-559.32
תשואה על ההון העצמי21.90
מכפיל מכירות5.54

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם