שפיר הנדסה אגח א

החברה עוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לבנייה תשתיות זכיינות וייזום בנייה למגורים
שער105.87
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1136134

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס105.87
שער פתיחה105.87
שער אחרון105.87
נמוך יומי105.74
גבוה יומי106.70
סטיית תקן6.26

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.77
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.38
זמן סופי לפדיון5.27
סיווגשקלי
תאריך הנפקה08/03/2015
תאריך פדיון10/01/2025
ריבית תקופתית1.68
ריבית שנתית3.35
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום10/01/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/21/202009/21/20201.67%ריבית
09/21/202009/21/202016.67%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח30.93
מכפיל הון4.13
תשואה על ההון העצמי13.34
מכפיל מכירות2.64

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
שפירא הראל15.11%1,142.54
שפירא ישראל15.11%1,142.54
שפירא גיל15.11%1,142.54
שפירא חן15.11%1,142.54
כלל ביטוח-ק.גמל6.96%526.07
מגדל-משתתפות5.27%398.32
כלל ביטוח-נוסטר0.26%19.47
מגדל-ק.נאמ0.26%19.29
כלל ביטוח-משתתפ0.01%0.97

תוכן מקודם