ממשלתי שקלי 0421

שער100.98
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1138130

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס100.98
שער פתיחה100.98
שער אחרון100.98
נמוך יומי100.95
גבוה יומי100.98
סטיית תקן0.49

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.15
מח"מ0.00
מקדם תשואה1.18
זמן סופי לפדיון0.85
סיווגשקלי
תאריך הנפקה04/06/2016
תאריך פדיון04/30/2021
ריבית תקופתית1.00
ריבית שנתית1.00
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום04/30/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
04/21/202104/21/20211%ריבית
04/21/202104/21/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם