אגוד הנפק אגח ט

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק אגוד
שער102.40
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:08/12/2020, 10:38 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1139492

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס102.37
שער פתיחה102.37
שער אחרון102.40
נמוך יומי102.37
גבוה יומי102.40
סטיית תקן7.09

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.41
פארי101.02
מח"מ2.53
מקדם תשואה0.40
זמן סופי לפדיון4.56
סיווגצמוד
תאריך הנפקה11/23/2016
תאריך פדיון03/02/2025
ריבית תקופתית0.95
ריבית שנתית0.95
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום03/01/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
02/24/202102/24/20210.95%ריבית
02/24/202102/24/202120%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-128.94
מכפיל הון49.18
תשואה על ההון העצמי-38.14
מכפיל מכירות5.68

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם