ממשלתי שקלי 1122

שער103.49
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1141225

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס103.49
שער פתיחה103.49
שער אחרון103.49
נמוך יומי103.45
גבוה יומי103.50
סטיית תקן1.72

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.71
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.42
זמן סופי לפדיון2.43
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/12/2017
תאריך פדיון11/30/2022
ריבית תקופתית1.26
ריבית שנתית1.25
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום11/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/20/202011/20/20201.26%ריבית
11/21/202211/21/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם