בינל הנפק התח כג (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער5,038,000.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 09:54 AM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1142058

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס5,038,000.00
שער פתיחה5,038,000.00
שער אחרון5,038,000.00
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן7.37

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.13
פארי5,104,455.50
מח"מ2.10
מקדם תשואה0.48
זמן סופי לפדיון2.14
סיווגצמוד
תאריך הנפקה09/26/2017
תאריך פדיון10/02/2022
ריבית תקופתית1.49
ריבית שנתית1.49
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום10/01/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/26/202009/26/20201.49%ריבית
09/26/202209/26/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח308.40
מכפיל הון9.78
תשואה על ההון העצמי3.17
מכפיל מכירות124.88

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם