מויניאן אגח ב

חברה זרה העוסקת בנדלן מניב למשרדים מסחר מלונאות ומגורים בניו-יורק
שער84.27
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.04
נכון ל:08/12/2020, 12:08 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143015

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס84.23
שער פתיחה84.23
שער אחרון84.27
נמוך יומי84.23
גבוה יומי84.27
סטיית תקן22.43

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון10.98
פארי100.40
מח"מ2.47
מקדם תשואה0.40
זמן סופי לפדיון4.39
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/17/2017
תאריך פדיון12/30/2024
ריבית תקופתית1.77
ריבית שנתית3.55
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/20/202012/20/20201.77%ריבית
12/20/202012/20/202015%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-21.15
מכפיל הון0.23
תשואה על ההון העצמי-1.07
מכפיל מכירות2.64

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם