תנופורט אגח א

שער89.87
% שינוי0.56
שינוי באג׳0.50
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143049

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער בסיס89.87
  שער פתיחה89.87
  שער אחרון89.87
  נמוך יומי89.00
  גבוה יומי89.96
  סטיית תקן13.57

  מחזורים

  תשואות

  חישובי אג״ח

  תשואה לפדיון0.00
  פארי100.18
  מח"מ0.00
  מקדם תשואה0.26
  זמן סופי לפדיון4.52
  סיווגצמוד
  תאריך הנפקה01/18/2018
  תאריך פדיון12/30/2024
  ריבית תקופתית1.15
  ריבית שנתית2.30
  מס ליחידים0.00
  סוג הצמדהצמוד
  תאריך תשלום06/30/2020

  תחזית אירועים

  תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
  12/25/202012/25/20201.15%ריבית
  12/25/202012/25/20204.71%פידיון

  יחסים פיננסיים

  מכפיל רווח4.58
  מכפיל הון1.04
  תשואה על ההון העצמי22.71
  מכפיל מכירות4.88

  בעלי עניין קונצרני

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  תוכן מקודם