מצלאוי אגח ה

החברה עוסקת בפיתוח מקרקעין קבלנות בנייה ונדלן מניב
שער102.50
% שינוי0.29
שינוי באג׳0.30
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143221

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס102.50
שער פתיחה102.50
שער אחרון102.50
נמוך יומי102.50
גבוה יומי102.50
סטיית תקן20.87

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי102.19
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.50
זמן סופי לפדיון2.68
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/30/2018
תאריך פדיון02/28/2023
ריבית תקופתית3.55
ריבית שנתית7.10
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום08/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
08/26/202008/26/20203.55%ריבית
02/23/202102/23/202112.5%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח8.73
מכפיל הון1.01
תשואה על ההון העצמי11.62
מכפיל מכירות0.65

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
מצלאוי סמיר42.45%46.20
קנפלר אליהו32.50%35.37
מצלאוי קלרה4.63%5.04

תוכן מקודם