ממשלתי שקלי 0722

שער101.40
% שינוי‎-0.03
שינוי באג׳‎-0.03
נכון ל:15.06.2021, 17:42
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1158104

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/07/202121/07/20210.75%ריבית
21/07/202221/07/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם