ממשלתי שקלי 0722

שער102.08
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1158104

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס102.08
שער פתיחה102.08
שער אחרון102.08
נמוך יומי102.04
גבוה יומי102.08
סטיית תקן1.02

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.68
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.48
זמן סופי לפדיון2.10
סיווגשקלי
תאריך הנפקה06/05/2019
תאריך פדיון07/31/2022
ריבית תקופתית0.75
ריבית שנתית0.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום07/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
07/21/202007/21/20200.75%ריבית
07/21/202207/21/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם