לייטסטון אגח ב

חברה זרה העוסקת בנדלן מניב למגורים ומרכזים מסחריים בארהב
שער95.38
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:08/12/2020, 09:58 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1160746

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס95.35
שער פתיחה95.35
שער אחרון95.38
נמוך יומי95.35
גבוה יומי95.38
סטיית תקן23.15

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון5.45
פארי100.76
מח"מ3.93
מקדם תשואה0.25
זמן סופי לפדיון5.31
סיווגשקלי
תאריך הנפקה10/06/2019
תאריך פדיון11/30/2025
ריבית תקופתית1.98
ריבית שנתית3.95
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום11/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/19/202011/19/20201.98%ריבית
11/19/202311/19/202350%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1.25
מכפיל הון0.09
תשואה על ההון העצמי7.49
מכפיל מכירות0.57

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם