מיטב דש אגח ד

החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות קרנות נאמנות ופנסיה קופות גמל והשת למות הנפקת תעודות סל עי תכלית ושולטת בפנינסולה
שער99.95
% שינוי0.21
שינוי באג׳0.21
נכון ל:08/12/2020, 11:45 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1161371

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס99.74
שער פתיחה99.74
שער אחרון99.95
נמוך יומי99.71
גבוה יומי99.95
סטיית תקן18.15

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.19
פארי100.35
מח"מ5.87
מקדם תשואה0.17
זמן סופי לפדיון9.34
סיווגשקלי
תאריך הנפקה12/02/2019
תאריך פדיון12/10/2029
ריבית תקופתית1.05
ריבית שנתית2.11
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/10/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/06/202012/06/20201.05%ריבית
12/06/202012/06/20205%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח8,788.18
מכפיל הון597.25
תשואה על ההון העצמי6.80
מכפיל מכירות722.19

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
ברמ פיננסים29.11%201.19
מאיה החזקות28.58%197.51
רביב אילן1.50%10.36
סטפק אבנר1.12%7.73
מיטב דש ק.נאמ1.04%7.22
סטפק צבי0.20%1.39
באשר אבי0.05%0.32

תוכן מקודם