אגוד הנפק אגחיג

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק אגוד
שער101.35
% שינוי0.16
שינוי באג׳0.16
נכון ל:08/12/2020, 12:47 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1161538

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס101.19
שער פתיחה101.19
שער אחרון101.35
נמוך יומי101.19
גבוה יומי101.35
סטיית תקן8.93

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.15
פארי99.15
מח"מ6.21
מקדם תשואה0.16
זמן סופי לפדיון6.32
סיווגצמוד
תאריך הנפקה12/08/2019
תאריך פדיון12/04/2026
ריבית תקופתית0.50
ריבית שנתית0.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום12/04/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/29/202011/29/20200.5%ריבית
11/29/202611/29/2026100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-121.05
מכפיל הון46.17
תשואה על ההון העצמי-38.14
מכפיל מכירות5.33

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם