ירושליםהנ אגחטו

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק ירושלים
שער97.96
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:08/12/2020, 09:58 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1161769

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס97.93
שער פתיחה97.93
שער אחרון97.96
נמוך יומי97.93
גבוה יומי97.96
סטיית תקן11.26

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.41
פארי98.94
מח"מ4.86
מקדם תשואה0.21
זמן סופי לפדיון6.39
סיווגצמוד
תאריך הנפקה12/16/2019
תאריך פדיון12/31/2026
ריבית תקופתית0.21
ריבית שנתית0.20
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום12/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/26/202012/26/20200.21%ריבית
12/26/202312/26/202325%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1,208.15
מכפיל הון20.94
תשואה על ההון העצמי1.73
מכפיל מכירות10.74

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם