ממשל משתנה 1130

שער98.30
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.05
נכון ל:14.09.2021, 17:43
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גילון חדשמספר נייר:1166552

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/11/202121/11/20210%ריבית
29/11/203029/11/2030100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם