דה זראסאי אגח ה

חברה זרה העוסקת בתחום הדירות להשכרה בניו-יורק
נכון ל:01.12.2022, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1169556

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
17/11/202217/11/20221.36%ריבית
17/11/202217/11/20220.79%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי