גזית גלוב אגחטו

החברה עוסקת ברכישה פתוח ונהול נדלן מניב ברחבי העולם ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים

חישובי אג״ח

תוכן מקודם