פועלים הנפ הת יא

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער106.02
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940410

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס106.02
שער פתיחה106.02
שער אחרון106.02
נמוך יומי106.01
גבוה יומי106.10
סטיית תקן2.80

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.45
מח"מ0.00
מקדם תשואה1.32
זמן סופי לפדיון0.76
סיווגשקלי
תאריך הנפקה03/28/2007
תאריך פדיון03/28/2021
ריבית תקופתית6.10
ריבית שנתית6.10
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/28/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/17/202103/17/20216.1%ריבית
03/17/202103/17/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-419.47
מכפיל הון10.39
תשואה על ההון העצמי-2.48
מכפיל מכירות912.72

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם