פועל הנ שה נד 1

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער114.00
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.05
נכון ל:08/12/2020, 10:20 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940444

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס113.95
שער פתיחה113.95
שער אחרון114.00
נמוך יומי114.00
גבוה יומי114.00
סטיית תקן4.16

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי
מח"מ0.00
מקדם תשואה
זמן סופי לפדיון-0.11
סיווגצמוד
תאריך הנפקה06/29/2009
תאריך פדיון07/01/2020
ריבית תקופתית
ריבית שנתית
מס ליחידים
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום01/01/1970

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,366.55
מכפיל הון33.86
תשואה על ההון העצמי-2.48
מכפיל מכירות2,973.45

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם