פועלים הנ אגח 32

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער114.16
% שינוי‎-0.05
שינוי באג׳‎-0.06
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940535

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
28/07/202128/07/20212.5%ריבית
28/07/202128/07/202133.33%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם