פועלים הנ אגח 34

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
נכון ל:29.09.2022, 10:19
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940576

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
15/03/202315/03/20230.7%ריבית
15/03/202315/03/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי