פועלים הנ אגח 34

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער105.99
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:26.07.2021, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940576

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
15/03/202215/03/20220.7%ריבית
15/03/202215/03/202250.05%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם