פועלים הנ אגח 36

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער108.62
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.05
נכון ל:08/12/2020, 12:28 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940659

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס108.57
שער פתיחה108.57
שער אחרון108.62
נמוך יומי108.52
גבוה יומי108.63
סטיית תקן8.76

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.18
פארי100.41
מח"מ5.14
מקדם תשואה0.19
זמן סופי לפדיון10.32
סיווגצמוד
תאריך הנפקה12/04/2018
תאריך פדיון12/02/2030
ריבית תקופתית1.75
ריבית שנתית1.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום12/02/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/27/202011/27/20201.75%ריבית
11/27/202011/27/20209.09%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-4,971.38
מכפיל הון123.17
תשואה על ההון העצמי-2.48
מכפיל מכירות10,817.13

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם