פועלים הנ אגח 36

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער114.84
% שינוי‎-0.04
שינוי באג׳‎-0.05
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1940659

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
27/11/202127/11/20211.75%ריבית
27/11/202127/11/202110%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם