פועלים הנפ הת כ (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער5,580,000.00
% שינוי0.04
שינוי באג׳2,231.00
נכון ל:23.09.2021, 14:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1940691

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
29/03/202229/03/20222.02%ריבית
30/03/202530/03/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם