פועלים הנ הת כא (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער5,781,367.00
% שינוי0.20
שינוי באג׳11,539.50
נכון ל:23.09.2021, 14:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1940725

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/05/202212/05/20222.59%ריבית
12/05/202612/05/2026100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם