פועלים הנ הת כא (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער4,900,000.00
% שינוי0.07
שינוי באג׳3,427.50
נכון ל:08/12/2020, 10:58 AM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1940725

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס4,896,733.00
שער פתיחה4,896,733.00
שער אחרון4,900,000.00
נמוך יומי4,900,000.00
גבוה יומי4,902,000.00
סטיית תקן2.55

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון3.01
פארי5,009,500.00
מח"מ5.39
מקדם תשואה0.19
זמן סופי לפדיון5.77
סיווגצמוד
תאריך הנפקה05/24/2020
תאריך פדיון05/17/2026
ריבית תקופתית2.56
ריבית שנתית2.59
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום05/18/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
05/12/202105/12/20212.56%ריבית
05/12/202605/12/2026100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,194.38
מכפיל הון29.59
תשואה על ההון העצמי-2.48
מכפיל מכירות2,598.84

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם