מניות כללי

מדד מניות כללי, כולל את כל המניות הנסחרות בבורסה. משקל כל מניה במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל המניות המרכיבות את המדד.
שער1,214.64
% שינוי-0.20
שינוי באג׳-2.43
נכון ל:11/20/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער בסיס1,214.64
  שער פתיחה1,212.96
  שער אחרון1,214.64
  נמוך יומי1,212.37
  גבוה יומי1,242.45
  סטיית תקן12.54

  מחזורים

  תשואות

  חישובי אג״ח

  תשואה לפדיון
  פארי
  מח"מ
  מקדם תשואה
  זמן סופי לפדיון
  סיווג
  תאריך הנפקה01/01/1970
  תאריך פדיון01/01/1970
  ריבית תקופתית
  ריבית שנתית
  מס ליחידים
  סוג הצמדה
  תאריך תשלום01/01/1970

  תחזית אירועים

  תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

  יחסים פיננסיים

  מכפיל רווח22.58
  מכפיל הון
  תשואה על ההון העצמי
  מכפיל מכירות

  בעלי עניין קונצרני

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  תוכן מקודם