מניות כללי

מדד מניות כללי, כולל את כל המניות הנסחרות בבורסה. משקל כל מניה במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל המניות המרכיבות את המדד.
שער1,156.66
% שינוי-1.74
שינוי באג׳-20.47
נכון ל:12/02/2020, 12:00 AM
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  חישובי אג״ח

  תחזית אירועים

  תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

  יחסים פיננסיים

  בעלי עניין קונצרני

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  תוכן מקודם