מז טפ הנפק 41

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער104.01
% שינוי-0.13
שינוי באג׳-0.14
נכון ל:08/12/2020, 12:21 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310175

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס104.15
שער פתיחה104.15
שער אחרון104.01
נמוך יומי104.01
גבוה יומי104.12
סטיית תקן2.90

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.50
פארי100.44
מח"מ1.80
מקדם תשואה0.56
זמן סופי לפדיון1.82
סיווגשקלי
תאריך הנפקה06/07/2015
תאריך פדיון06/07/2022
ריבית תקופתית2.47
ריבית שנתית2.47
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום06/07/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
05/27/202105/27/20212.47%ריבית
05/27/202205/27/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-3,478.87
מכפיל הון66,085.26
תשואה על ההון העצמי-1,899.62
מכפיל מכירות-35.95

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם