מז טפ הנפק 45

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער109.99
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:29.07.2021, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310217

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
23/09/202123/09/20210.86%ריבית
24/09/202424/09/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם