מז טפ הנפק 46

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער115.06
% שינוי‎-0.07
שינוי באג׳‎-0.08
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310225

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
23/09/202123/09/20211.22%ריבית
28/09/202728/09/2027100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם