מז טפ הנפק 46

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער110.34
% שינוי0.22
שינוי באג׳0.24
נכון ל:08/12/2020, 11:36 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310225

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס110.10
שער פתיחה110.08
שער אחרון110.34
נמוך יומי110.08
גבוה יומי110.34
סטיית תקן8.46

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.04
פארי101.86
מח"מ6.82
מקדם תשואה0.15
זמן סופי לפדיון7.13
סיווגצמוד
תאריך הנפקה09/27/2017
תאריך פדיון09/28/2027
ריבית תקופתית1.22
ריבית שנתית1.22
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום09/29/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/23/202009/23/20201.22%ריבית
09/28/202709/28/2027100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-2,206.48
מכפיל הון41,914.80
תשואה על ההון העצמי-1,899.62
מכפיל מכירות-22.80

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם