כיל אגח ה

חברת האם של חברות המפיקות אשלג כימיקלים פוספטים ודשנים ברום ופריקלאס
שער104.80
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:11/14/2019, 5:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2810299

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס104.80
שער פתיחה104.80
שער אחרון104.80
נמוך יומי104.50
גבוה יומי104.82
סטיית תקן2.72

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.30
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.36
זמן סופי לפדיון4.38
סיווגשקלי
תאריך הנפקה04/06/2016
תאריך פדיון03/31/2024
ריבית תקופתית1.23
ריבית שנתית2.45
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/25/202003/25/20201.23%ריבית
03/25/202103/25/202125%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח10.97
מכפיל הון1.42
תשואה על ההון העצמי12.92
מכפיל מכירות0.99

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
חברה לישראל45.86%9,512.30
לוקר יוחנן0.01%2.52
צולר רביב0.01%1.96
רייטבלט ליאור0.01%1.55
עלי עובדיה0.01%1.28
רלבג רות0%0.59
עמינח ראם0%0.59
קפלן נדב0%0.33
דופלט יואב0%0.25

תוכן מקודם