חשמל אגח 26

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
שער110.57
% שינוי-0.21
שינוי באג׳-0.23
נכון ל:08/12/2020, 12:05 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000202

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס110.80
שער פתיחה110.80
שער אחרון110.57
נמוך יומי110.57
גבוה יומי110.80
סטיית תקן3.80

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.60
פארי101.56
מח"מ2.06
מקדם תשואה0.48
זמן סופי לפדיון3.17
סיווגשקלי
תאריך הנפקה06/07/2015
תאריך פדיון10/12/2023
ריבית תקופתית2.40
ריבית שנתית4.80
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום10/12/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/05/202010/05/20202.4%ריבית
10/05/202010/05/20203.41%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח776.25
מכפיל הון80.01
תשואה על ההון העצמי10.31
מכפיל מכירות88.17

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם