חשמל אגח 30

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
שער107.67
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 12:01 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000277

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס107.67
שער פתיחה107.68
שער אחרון107.67
נמוך יומי107.67
גבוה יומי107.68
סטיית תקן4.25

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.68
פארי100.98
מח"מ3.44
מקדם תשואה0.29
זמן סופי לפדיון3.61
סיווגשקלי
תאריך הנפקה11/15/2018
תאריך פדיון03/20/2024
ריבית תקופתית1.27
ריבית שנתית2.55
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום09/21/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/15/202009/15/20201.27%ריבית
03/15/202403/15/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח207.36
מכפיל הון21.37
תשואה על ההון העצמי10.31
מכפיל מכירות23.55

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם