לאומי ש"ה נד 200

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער110.62
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6040141

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס110.62
שער פתיחה110.62
שער אחרון110.62
נמוך יומי110.50
גבוה יומי110.68
סטיית תקן6.13

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי108.81
מח"מ0.00
מקדם תשואה1.65
זמן סופי לפדיון0.61
סיווגצמוד
תאריך הנפקה02/03/2010
תאריך פדיון02/04/2021
ריבית תקופתית1.00
ריבית שנתית4.00
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום08/04/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
07/24/202007/24/20201%ריבית
01/24/202101/24/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח7.18
מכפיל הון0.72
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.82

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.91%1,312.41
הפניקס-ק.גמל3.53%944.18
הראל ק.גמל3.37%900.49
מיטב דש ק.נאמ3.31%884.76
אקסלנס-ק.נאמ2.85%761.89
מיטב דש ק.גמל1.74%465.18
הראל ק.נאמ1.54%412.18
אלטשלר שחם ק.נא0.41%108.79
הראל השקעות0.16%43.35
הפניקס-נוסטרו0.11%28.12
הפניקס-משתתפות0.02%4.13
פרידמן חנן שמואל0.01%1.44

תוכן מקודם