לאומי ש"ה נד 301

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער100.50
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/09/2020, 03:50 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6040265

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס100.50
שער פתיחה100.50
שער אחרון100.50
נמוך יומי100.49
גבוה יומי100.50
סטיית תקן2.96

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי
מח"מ0.00
מקדם תשואה
זמן סופי לפדיון0.00
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/05/2015
תאריך פדיון08/10/2020
ריבית תקופתית
ריבית שנתית
מס ליחידים
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/01/1970

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח6.74
מכפיל הון0.68
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.70

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.90%1,197.28
הפניקס-ק.גמל3.74%912.89
הראל ק.גמל3.66%894.82
מיטב דש ק.נאמ3.31%807.84
אקסלנס-ק.נאמ2.96%722.72
מיטב דש ק.גמל1.75%428.82
הראל ק.נאמ1.40%341.73
אלטשלר שחם ק.נא0.54%132.85
הפניקס-נוסטרו0.13%31.94
הראל השקעות0.12%28.97
הפניקס-משתתפות0.02%3.71
פרידמן חנן שמואל0.01%1.32

תוכן מקודם