לאומי התחיבות יד

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער106.08
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 12:44 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6040299

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס106.08
שער פתיחה106.08
שער אחרון106.08
נמוך יומי106.08
גבוה יומי106.08
סטיית תקן3.84

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון1.87
פארי105.68
מח"מ0.25
מקדם תשואה4.01
זמן סופי לפדיון0.25
סיווגצמוד
תאריך הנפקה01/05/2015
תאריך פדיון11/10/2020
ריבית תקופתית3.40
ריבית שנתית3.40
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום11/10/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/30/202010/30/20203.4%ריבית
10/30/202010/30/2020100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח6.74
מכפיל הון0.68
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.70

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.90%1,201.55
הפניקס-ק.גמל3.74%916.15
הראל ק.גמל3.66%898.01
מיטב דש ק.נאמ3.31%810.72
אקסלנס-ק.נאמ2.96%725.30
מיטב דש ק.גמל1.75%430.35
הראל ק.נאמ1.40%342.95
אלטשלר שחם ק.נא0.54%133.32
הפניקס-נוסטרו0.13%32.05
הראל השקעות0.12%29.07
הפניקס-משתתפות0.02%3.72
פרידמן חנן שמואל0.01%1.32

תוכן מקודם